Предприемачество

Доказана експертиза  

  „И-Деа Консултинг“ разработи съдържанието на първия в България свободно достъпен видео курс по предприемачество, наличен в платформата www.cofounder.bg. Посочената платформа за предприемачи е създадена от нашия клиент и партньор Сдружение „Български Икономически Форум“ и е резултат от много съвместни усилия с нашия екип. Автори сме и на голяма част от материалите по тематичните модули от сайта.

  В съдържанието сме обхванали основните инструменти и похвати, които могат да Ви помогнат да стартирате и развивате успешен бизнес. От видео курса и отделните обучителни модули в платформата можете да разберете кои са основните причини за отпадането на стартиращите бизнеси от пазара, как да направите добре структуриран бизнес план и бизнес модел, как да изградите успешни предложения за стойност към клиентите си, как да се презентирате и много други.

      Как да разработим своя бизнес модел?  

  Част от предприемачите, които търсят нашите услуги за разработване на проекти, не са наясно какво точно искат да реализират на пазара, на кого възнамеряват да го продават и за какви конкретни разходи търсят финансиране. Търсенето на финансиране преди да имате ясен бизнес модел е дълбоко погрешен подход. Преди да търсите външно финансиране, независимо дали чрез проект за Европейско финансиране, от инвеститори, бизнес ангели и др., трябва да изчистите концепцията за своя бизнес модел.

  Ако попадате в тази графа, не се плашете. Имаме знанията и уменията, с които да Ви помогнем и на този етап. Можем да Ви консултираме как да разработите своя бизнес модел, така че да изградите ясна визия за четирите основни аспекти на Вашия бизнес:

  • Потребители;
  • Предлагане;
  • Оперативна инфраструктура;
  • Финансова жизнеспособност.
Едва след като структурирате начина, по който Вашата организация създава, доставя и генерира стойност, можете да мислите за външно финансиране.         Как да презентираме пред инвеститори?  

  В „И-Деа Консултинг“ можем да Ви помогнем и за презентирането пред инвеститори, т. нар. pitch презентиране. Най-общо казано този тип презентиране се прави от стартъпи, които търсят външно финансиране не чрез проекти, а от фондове за рисков капитал, бизнес ангели и други инвеститори. От този тип представяне инвеститорите искат да видят не само Вашия хъс и историята зад идеята Ви, но и да се запознаят с бизнес модела, върху който смятате да изградите и развивате бизнеса си, да преценят потенциала за бърз растеж и мащаб.

  Има няколко основни принципа, върху които се основава този тип презентиране, както и общо приета структура и съдържание на това представяне. Познаваме ги добре и можем да Ви помогнем да ги спазите. През 2017 г. наш екип взе участие в Startup Camp в Хърватия, където нашата pitch презентация беше оценена на челно място.

    Проекти за стартиращ бизнес

  Уменията ни да подпомогнем създаването на успешни стартиращи бизнеси добавят стойност и към основаната ни дейност, а именно разработването и управлението на проекти с Европейско финансиране. Възможностите за Европейско финансиране на стартиращи компании за наше удоволствие се увеличават през последните години, а с това и разработваните от нас проекти за нови фирми.

Уверено можем да заявим: