Обучения

В „И- Деа Консултинг“ се стремим непрекъснато да повишаваме знанията и умения си. Това ни помага по-добре да изпълняваме мисията си да добавяме стойност към бизнеса на нашите клиенти. Вярваме , че придобиването на нови знания има най-голям смисъл, когато е споделено. Затова с течение на времето обученията се утвърдиха като важна част от нашата дейност.

Обучения по проекти

Провеждаме обучения за разработване и управляване на проекти. Това е област, в която сме натрупали ограмен професионален опит. Така че не просто описваме технологичните стъпки при разработване на проекти, а даваме ценни напътствия и примери, базирани на нашия опит. От тези обучения ще научите:

  • Как да прецените дали една процедура е подходяща за финансиране на Вашите бизнес идеи;
  • Как да подготвите проекта си, така че да не пропадне заради административни пропуски;
  • Как да представите идеята си така, че да получи възможно най-високия възможен брой точки в съответствие с критериите за оценка;
  • Как да управлявате финансиран проект, така че да не Ви налагат финансови корекции.
     

Обучения по предприемачество 

Страстта ни към предприемачеството се роди покрай проектите. Честите срещи с хора, търсещи финансиране, но нямащи ясна визия за развитие на своя бизнес, ни подтикнаха да им помогнем да структурират първо бизнеса си. Така започнахме с обучения по бизнес моделиране и създаване на предложение за стойност към клиентите. В рамките на проект на нашия клиент и партньор Сдружение „Български икономически форум“ осъществихме такива обучения в цяла България. Ще има и още.

От тези обучения можете да научите:

  • Какво е бизнес модел и защо е важен;
  • Как да създадете или подобрите своя бизнес модел;
  • Как да създавате продукти и услуги, които клиентите Ви желаят;
  • Как и клиентите, и бизнесът Ви да печелят.